biruchiyart.com.ua


 ВОЛОНТЕРАМ

Волонтер – це людина-ентузіаст, що цікавиться всім новим, яскравим, всім, що може розширити світогляд і принести цікавий досвід.
 
Волонтерська праця не оплачується.
 
Волонтери – не лише альтруїсти, вони працюють заради набуття досвіду, спеціальних навичок та знань ізаснування нових цікавих контактів.
 
Для забезпечення максимально ефективної організації резиденцій командою заходу кожного року оголошується опен-кол волонтерського штату, що виконуватиме низку технічних функцій. Кожен волонтер має виконувати передбачені для нього завдання та звітувати про їх вчасне виконання організаторам події.
 
Волонтаріат складається з таких груп:
 
- технічний персонал (столяри, теслярі, зварювальники, оформлювачі);
- промоутери (робота в прес-центрі, з промо-продукцією, системний адміністратор);
- еко-волонтери (прибирання на території проведення резиденції щодня та після закінчення події);
- помічники адміністратора (зустріч та розміщення гостей).
 
Примітки:
 
- у вільний та робочий час волонтеру доступне все, що відбувається на "Бірючому" (ВАУ!));
- частина волонтерів зможе попрацювати у команді художників;
- до діяльності допускається молодь від 18 років, що гарно володіє Українською (англійська стане великим бонусом), з адекватною поведінкою (!) та розумінням своїх функцій та завдань;
- організаторами передбачено для волонтерів поселення та харчування на час проведення резиденції (в залежності від локації).
 
Якщо Ви відчуваєте бажання долучитися до однієї з найважливіших подій сучасного мистецтва України, надсилайте свої резюме на e-mail:biruchiyart@gmail.com
 
Дякуємо за Ваше бажання зробити внесок у промоцію Сучасного Українського Мистецтва!
Слава Україні!

TO THE VOLUNTEERS

Volunteer – is an enthusiast, a person who is captivated by all new, all bright and all that can expand his horizon and bring them an interesting experience.
 
Volunteer’s work is unpaid.
 
Volunteers are not only altruistic, they work to gain experience, special skills, knowledge and to set new and interestingnetworking.

To ensure the maximum effectiveness of the residency’s organization process the management team every year announce an open-call for volunteers, that should help to ealize some technical functions. 

Every volunteer must fulfill its stipulated tasks and report to the management team in time.
 
Volonteers are divided into the following groups:  
 
- technical staff (joiners, woodworkers, welders, designers);
- promoters (work in press center, promo and POS, website and social media);
- eco-volunteers (day-to-day cleaning of the territory and after the end of the residency);
- Assistant Administrators (meeting and accommodation of the guests);

Notes:
 
- during free or working time all volunteers are granted a free access to all events  of BIRUCHIY residency (WOW!));
- some volunteers would have a possibility to work together with artists;
- to become a volunteer you should be 18+ y.o., be beautiful in Ukrainian (English speaking is a positive bonus), with appropriate behavior (!) and understanding of your functions and tasks;
- volunteers are provided by the management team with accommodation and foods during residencies’ time (depends on location)
 
If you feel an urge to join one of the most important events of contemporary art in Ukraine, please send your CV on e-mail: biruchiyart@gmail.com  
 
Thank you for Your desire to contribute the development of Contemporary Ukrainian Art!
Glory to Ukraine!